My translation of the kuranic prayer

I´ve looked a bit at the arabic kuran as one should do as a muzlim, and tried to translate the prayer.

English:

For Eyn, The Good, The Merciful
Praised Be Eyn, Lord Of The Cosmos, The Good, The Merciful
Ruler of the Day of Doom
You only we worship, and You only we ask for help
Guide us in the right path,
The path of those you bestow favours, not of those you bestow fury,
and not the strayers.

Norwegian:

For Eyn, Den Gode, Den Nåderike
Priset være Eyn, Herre Over Kosmos, Den Gode, Den Nåderike
Hersker på Dommedag
Deg alene tilber vi, og deg alene spør vi om hjelp
Led oss på den rette vei,
Veien til de som får favører, ikke til de som får vrede,
og ikke til de avsporede.


Posted

in

by

Tags: